รายการสินค้า

RSS
รายการสินค้า  > แก้วสหชาติสกุลอื่นๆ
 • AZ082
  แก้วโป่งข่าม แก้วสหชาติ หน่อขนเหล็กนางพญา บนกอพิรุณ เข้าแร่อื่นๆ 60 กะรัต คมขลัง แปลกๆชอบๆ product icon
  แก้วสหชาติงามๆ
 • AZ081
  แก้วโป่งข่าม แก้วสหชาติสองกษัตริย์ เกล็ดทรายคำ บนแพรพิรุณขาวบางๆ 23 กะรัต เนื้อสะอาด มิติงามๆ product icon
  850.00 ฿
 • AZ080
  แก้วโป่งข่าม แก้วสหชาติ เข้าแร่ปุยพิรุณขาว 16 กะรัต มิติพองาม ใช้ได้เลย product icon
  สวยงาม
 • AZ078
  แก้วโป่งข่าม แก้วแร่สหชาติ สายพิรุณใย ทรายคำ น้ำใส 32 กะรัต มิติใช้ได้เลย สะสมโลด product icon
  งาม งาม
 • AZ079
  แก้วโป่งข่าม แก้วสหชาติ เข้าแร่พิรุณควันติดทรายคำ ปุยสวย น้ำใส 147 กะรัต ใหญ่พองามพองาม product icon
  สวย สวย
 • AZ077
  แก้วโป่งข่าม แก้วแร่สหชาติ จุด จุด จุด ปุยขาวอย่างงาม น้ำใสกิ๊ก 35 กะรัต เปรียบธาตุดังจิต product icon
  สวยๆ
 • AZ076
  แก้วโป่งข่าม แก้วสหชาติ เข้าแร่น้ำตาลขาวเรียงชั้น ติดวิตุลน้ำตาลเข้มสวย 31 กะรัต น้ำใสหายห่วง มิติใช้ได้งาม product icon
  แก้วสหชาติ เข้าแร่น้ำตาลขาวเรี
 • AZ075
  แก้วโป่งข่าม แก้วสหชาติ ขาวนวล เข้าแร่เรียงชั้นสวยๆ 33 กะรัต มิติใช้ได้งาม product icon
  แก้วสหชาติ ขาวนวล
 • AZ074
  แก้วโป่งข่าม แก้วสหชาติ เครือสลัก แก้วเข้าแก้วน้อยๆ หน่อปุยวิตุลสองสี 48 กะรัต น้ำใส กาบแก้วในน้อยๆ งามใช้ได้ product icon
  แก้วสหชาติ เครือสลัก
 • AZ073
  แก้วโป่งข่าม แก้วสหชาติ หน่อสลักทรายคำหลากสี เส้นขนเหล็ก น้ำใสปิ๊ง 50 กะรัต หัวแหวนหล่อมากมาย product icon
  แก้วสหชาติ
 • AZ072
  แก้วโป่งข่าม แก้วสหชาติ หน่อสลักยอดเส้นแหลมแทงเอาเรื่อง ใสปิ๊ง 102 กะรัต ห้อยคองามมมมมม product icon
  แหลมได้ใจ
 • AZ070
  แก้วโป่งข่าม แก้วสหชาติ เข้าแร่เส้นสลักเสี้ยนติดใย น้ำหมอกน้อยๆ 46 กะรัต คนขลังทุกงาน รับประกันท่าน product icon
  แปลกและสวย
 • AZ071
  แก้วโป่งข่าม แก้วสหชาติ เครือพิรุณติดใย พื้นทรายคำ ส่องเอาเอง น้ำหาย 212 กะรัต เบ้อเลิ้มเลย product icon
  ใสแน๊ว
 • AZ069
  แก้วโป่งข่าม แก้วเข้าแร่สหชาติ เครือปุยเม็ดขาวพรหมชาติ น้ำหายกิีก 43.8 กะรัต ปรึกษาเพิ่มเติมประธานตูม product icon
  อย่างใส อย่างใส
 • AZ068
  แก้วโป่งข่าม แก้วเข้าแรสหชาติ หน่อพิรุณน้ำตาลปลายพริ้ว ติดเม็ดเข้าแก้วสนิมลอยมินิ น้ำใส 23 กะรัต เล็กแต่แจ๋วจัดไปครับท่าน product icon
  อัยยะ
 • AZ066
  แก้วโป่งข่าม แก้วสหชาติ ใยพิรุณสองสี สายขนเหล็กเส้นเรียวแทงสวย น้ำใสเนื้อสะอาด 37 กะรัต แปลกตา ไม่เหมือนใคร product icon
  แปลกตา
 • AZ064
  แก้วโป่งข่าม แก้วสหชาติเข้าแร่ หน่อขาวนวลติดแร่ใยพิรุณบางๆ ปลายเฉียงสวย 32 กะรัต มิติงดงาม หัวแหวนคมขลัง product icon
  หน่อเดียวหาย
 • AZ067
  แก้วโป่งข่าม แก้วสหชาติ เข้าแร่กางเขน ใยพริ้วๆ มิติงาม 52 กะรัต แปลกตา ไม่เหมือนใคร product icon
  กางเขนไฟ
 • AZ063
  พิรุณใยเหลืองนวล ปวกลอยสองสี พื้นทรายคำ 30 กะรัต น้ำใส สวยจบ product icon
  อย่างงาม
 • AZ065
  แก้วโป่งข่าม แก้วสหชาติ เครือเข้าแร่ใยขาวยอดเกลียว ช่อขนเหล็ก ปวกทราย มิติเหลือๆ 43 กะรัต น้ำหมอกเมือง จัดไป product icon
  ส่องเพลิน
 • AZ062
  แก้วโป่งข่าม แก้วสหชาติหลักสลักเสี้ยน ล้อมด้วยปุยปวกเขียว น้ำใส กาบแก้วในหน่อยๆ 31 กะรัต หัวแหวนเลิดดดด product icon
  อัยยะ
 • AZ060
  แก้วโป่งข่าม แก้วสหชาติช่อขนเหล็ก กาบเข้าแร่สลักเสี้ยน แรใยขาวเหลือง เนื้อหมอกเมือง 75 กะรัต มิติพลอยน่าค้นหา product icon
  ใหญ่หมอกเต้ม
 • AZ061
  แก้วโป่งข่าม แก้วสุริยเอกภพ เข้าแร่สหพรหมชาติ แผ่รัศมีธาตุ ติดสักรชาติ 32 กะรัต หัวแหวนมิติพลอยสวยๆ product icon
  เอกภพสหชาติ
 • AZ059
  แก้วโป่งข่าม แก้วเข้าแร่สหชาติ เครือแร่น้ำตาลเรียงพื้น ยอดขนเหล็ก เนื้อหมอกเมือง 31 กะรัต ไม่ซ้ำใคร ภูมิใจนำเสนอครับท่าน product icon
  ยึกยือน่ารักดี
 • AZ058
  แก้วโป่งข่าม แก้วสหชาติ เข้าแร่สนิม อะไรก็ไม่รู้ สวยดี 41 กะรัต น้ำใสปิ๊ง หัวแหวนหล่อป๊าด product icon
  ใสปิ๊งๆ
 • AZ057
  แก้วโป่งข่าม แก้วสหชาติปุยนวลขาว ติดสนิมน้อยๆ น้ำใส 38 กะรัต แปลกตาสะสมโลดครับท่าน product icon
  ปุบขาวน่ารักๆ
 • AZ053
  แก้วโป่งข่าม แก้วเข้าแร่สห จุด จุด จุด กาบแก้วในน้อยๆ น้ำใสพอได้ 32 กะรัต จัดไปครับท่าน product icon
  เม็ดธาตุ
 • AZ056
  แก้วโป่งข่าม แก้วสหชาติ ก้อนเข้าแร่ พิลึกกึ๊กกือ 19 กะรัต ใสสะอาด หัวแหวนแปลกไม่ซ้ำ งามได้ใจ product icon
  ก้อนไรเนี๊ยะ
 • AZ055
  แก้วโป่งข่าม แก้วสหชาติ หน่อสลักเสี้ยนปนปวกเขียว กอทรายคำ หน่อเส้นขนเหล็กมินิ 203 กะรัต หลังปล่อยธรรมชาติ น้ำใส มิติพลอยงามๆ product icon
  สหชาติสวยๆ
 • AZ049
  แก้วโป่งข่าม แก้วสหชาติ ช่อขนเหล็ก กาบแก้วสนิม ลำใยหมอกเมือง 31 กะรัต มีน้อยแต่งาม product icon
  หน่อสวยๆ
 • AZ054
  แก้วโป่งข่าม แก้วสหชาติ หน่อก้อนขนเหล็ก เป๊กหีบมินิ ปุยเข้าแร่ น้ำใส 31 กะรัต คมขลังทุกมุมมมอง จัดไป product icon
  มนต์ขลังข่าม
 • AZ051
  แก้วโป่งข่าม แก้วสหชาติ เส้นไหมพริ้ว พื้นทรายคำ แรเกล็ด หมอกเมือง 29 กะรัต หัวแหวนน่ารัก product icon
  หลากหลายครับท่าน
 • AZ052
  แก้วโป่งข่าม แก้วสหชาติ หน่อพิรุณ กาบแร่ แพรไหมทอง หมอกเมือง น้ำใส 23 กะรัต แปลกๆตา จัดให้ครับท่านๆ product icon
  หลายมิติ
 • AZ050
  แก้วโป่งข่าม แก้วเข้าแร่ เรียงชั้นขาวๆ ติดสลักเสี้ยนแทงทะลุ น้ำใส 51 กะรัต แปลกๆตา จัดให้ครับท่านๆ product icon
  แปลกๆ
 • AZ048
  แก้วโป่งข่าม แก้วเข้าแร่ พิรุณปุยคลื่นพรหมชาติ มิติสวยๆ น้ำใส ฟองนิดๆ 54 กะรัต ชอบแปลกไม่เหมือนใคร จัดไปครับท่าน product icon
  ขาวสวยๆ
 • AZ046
  แก้วโป่งข่าม แก้วสหชาติ เส้นขนเหล็กลอยกระจาย เป็กผลึกมินิ สลักเสี้ยน 53 กะรัต พื้นสลักสนิมน้อยๆ มิติพลอยสวย product icon
  มิติงดงาม
 • AZ047
  แก้วโป่งข่าม แก้วเข้าแร่ หน่อเจดีย์เหลืองหลายช่อ ทรายคำคาดกลาง 43 กะรัต พลอยขายมิติ หัวแหวนงงเป็นแถว product icon
  หน่อสวย
 • AZ045
  แก้วโป่งข่าม แก้วเข้าแร่สหชาติ กาบแร่พิรุณปลายลอยปุยๆ 39 กะรัต น้ำใส มิติสวยๆ เส้นเรียงตามยาว ใช้ได้ๆ product icon
  ขายมิติ
 • AZ044
  ชุด XL แก้วโป่งข่าม แก้วสหชาติ สายขนเหล็ก ใยพิรุณ หมอกเมือง พื้นสลักสนิม 246 กะรัต สะสมโลด product icon
  ใหญ๋ซะงั้น
 • AZ043
  แก้วโป่งข่าม แก้วสหชาติ เข้าแร่พรหมชาติขาว เรียงชั้นสยๆ 30 กะรัต น้ำใสวิ้งๆ อืมมมมสวย product icon
  งาม
 • AZ042
  แก้วโป่งข่าม แก้วสหชาติ จุด จุด จุด 29 กะรัต นานๆมาที เชิญครับท่าน product icon
  ปุยสวยๆ
 • AZ041
  แก้วโป่งข่าม แก้วสหชาติ กอปวก สลักเสี้ยน ไหม น้ำใส 24 กะรัต มิติพลอยสวย ส่องเพลินตา product icon
  ขึ้นแหวนซะนี่
 • AZ040
  แก้วโป่งข่าม แก้วสหชาติ สลักชั้น ปวก ไหมมรกต 29 กะรัต รวมมิตรธาตุ เนียนบายตาส่องเพลิน product icon
  สบายๆ
 • AZ038
  แก้วโป่งข่าม แก้วเข้าแร่สหชาติ สลักชั้นขาวนวลๆ 57 กะรัต ใสปิ๊งๆ มิติพลอยสวยๆ จัดไปสะสมโลด product icon
  สลักใหญ๋เอาเรื่อง
 • AZ039
  แก้วโป่งข่าม แก้วสหชาติเข้าแร่ กอหน่อแร่ ขนเหล็กแทงใน น้ำหายใสปิ๊ง 38 กะรัต หัวแหวนเป๊ะมาก สะสมโลด product icon
  ใสดีแท้หน้อ
 • AZ036
  แก้วโป่งข่าม แก้วเข้าแร่ จุดจุดจุด พร้อมทรายคำละเอียดเทาๆ 46 กะรัต น้ำใส เล่นมิติ เต็๋มพื้น product icon
  คล้ายทรายคำ
 • AZ035
  แก้วโป่งข่าม แก้วเข้าแร่ แผ่นเรียงชั้น สีเทาๆ 27 กะรัต น้ำใส พองามพอชม product icon
  เรียงชั้นสวย
 • AZ037
  แก้วโป่งข่าม แก้วเข้าแร่ กาบแก้วสักรชาติรุ้ง ผลึกแผ่นเรียงสลับ 26 กะรัต น้ำใส เหลืองสนิมหน่อยๆ แปลกเข้าตำรา product icon
  สักรชาติ
 • AZ033
  แก้วโป่งข่าม แก้วสหชาติ แพรใยเมฆ จันทรประภาเหลืองเต็มพื้น น้ำปิ๊งๆ 34 กะรัต โอ้วส์ product icon
  เฮ้ยยยยยย
 • AZ034
  แก้วโป่งข่าม แก้วสหชาติ แพรใยเมฆพรหมชาติ เต็มพื้น น้ำปิ๊งๆ 42 กะรัต โอ้วส์ รอบสอง product icon
  โอ้วส์ อะไรเนี้ย